NOTA LEGAL

Segons estableix la Llei 34 / 2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informacio i de Comerc Electronic, B.O.E. nº 166, s'ofereix a tots els usuaris i visitants la informacio legal relativa a la societat propietaria del lloc Web ubicat a la direccio d'Internet www.alusalvat.com.

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L
N.I.F. B-43474535
Poligon Industrial Borges 1
C/ Comunicacions 15
43350 Les Borges del Camp
Tel: 977817438
Correu electronic: jordi@alusalvat.com

2. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

La funcio dels enllacos que apareixen en aquesta pagina te nomes finalitat informativa. Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L. rebutja la responsabilitat sobre la informacio continguda en aquestes pagines Web. Les eventuals referencies que es realitzen en el Web de Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L. a qualsevol producte, servei, proces, enllac, hipertext o qualsevol altra informacio utilitzant la marca, el nom comercial, el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanacio per part de Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L.

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d'aquest lloc Web es troba protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre propietat Intel•lectual i industrial. Aixi mateix, el contingut d'aquest lloc Web tambe te la consideracio de programaRI d'ordinador per tant se li aplica tota la legislacio espanyola i comunitaria vigent actualment.
Els drets de propietat intel•lectual dels continguts cedits al nostre lloc Web son propietat dels seus respectius autors. La resta son propietat de Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L.
Queda expressament prohibida la reproduccio total o parcial d'aquest lloc Web sense el permis escrit expres de Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L.

4. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L. no controla ni garanteix l'absencia de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informatic de l'usuari (software y hardware), documents electronics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informatic. Per aixo, Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L. no es fa responsable de cap dany ni perjudici que sofreixi l'usuari per l'existencia de virus o altres elements en el lloc Web. Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L. no pot garantir l'absencia d'errors tecnologics, ni la permanent disponibilitat del lloc Web i dels serveis continguts en ell i, en consequencia, no assumeix responsabilitat alguna per danys y perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat i errors en l'acces. Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L. no pot garantir que les transmissions d'informacio a traves d'Internet siguin totalment segures, ja que intervenen multiples factors fora del control de Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L., entre altres la propia configuracio informatica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes publiques de telecomunicacions, etc. Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L. no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l'usuari per possibles contingencies en la transmissio d'informacio, com son la perdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

5. POLÍTICA DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L. li garanteix la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada que ens proporcioni sera compartida amb organitzacions o empreses alienes a nosaltres.
Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L. compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Proteccio de dades de Caracter Personal (LOPD).
Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L. li garanteix que totes les dades personals recollides mitjançant els formularis d'aquest web i les facilitades a traves de les diferents vies de contractacio de serveis, seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre ProtecciO de Dades de CarActer Personal (LOPD). El tractament i gestio d'aquestes dades compleix amb les normes estipulades al Reial Decret 994/1999, de l'11 de Juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caracter personal.
Quan facilita les dades personals a traves d'aquest web autoritza Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L. per al seu us i tractament informatic, amb l'objectiu de facilitar-li informacio sobre els seus serveis i promocions. En qualsevol moment podra exercitar els seu dret d'acces, rectificacio, oposicio i/o cancel•lacio dirigint-se a Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L.

6. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest lloc Web contingudes en la present Informació Legal, així com qualsevol relació entre vostè com Usuari - Visitant i Serralleria i Alumini Les Borges del Camp S.L. es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals.